فهمیدن تاریخ ساخت شدن ایمیل گوگل با POP

4 از 5 (3 نظر)

فهمیدن تاریخ ساخت جیمیل با POP

روش POP محصوص بازیابی تمام جیمیل هایی است که از سال ۲۰۰۷ به بعد ساخته شده اند. وارد جیمیل خود شوید و از قسمت تنظیمات وارد تب Forwarding and POP/IMAP شوید. زیر بخش POP Download به اولین گزینه که با Status شروع شده است نگاه کنید. در انتها این گزینه تاریخی را می بینید که همان زمان دقیق ساخت جیمیل شما است.

تاریخ نشان داده شده به ترتیب از سمت راست بیانگر سال / ماه / روز میباشد.

Understand-the-history-of-Gmail-with-POP

 

 

کد BSC : -70951607611502023-800287470-31420;