دانلود قالب های رایگان ایمیل با Shina Charles Memud

4 از 5 (3 نظر)

دانلود قالب های رایگان با Shina Charles Memud

Shina Charles Memud ، یکی از سرویس های رایگان  بازبینی شده برای ارسال ایمیل است. این تیم ، قالب های معرفی شده در پیام رسان Mailchimp را ویرایش کرده و در بخش هایی نظیر ردیف بندی عناصر آن را تغییر داده است و ضمنا اصلاحات لازم برای برای شباهت به سرویس های معروفی نظیر هات جمیل و یاهو اعمال کرده است.

Download-Free-Email-Templates-with-Shina-Charles-Memud

 


 

کد BSC : -70951607602372023-177577184-31308;