سامانه پیامک مخابرات

4 از 5 (3 نظر)

سامانه پیامکی مخابرات

از آنجایی که بهترین روش تبلیغات، حضور در جایی است که مشتریان شما هستند و این مطلب که کاربران استفاده زیادی از تلفن های همراه دارند؛ استفاده از بازاریابی تلفن همراه و داشتن سامانه پیامک بخشی جدایی ناپذیر از هراستراتژی بازاریابی شده است.

بازاریابی از طریق پنل پیامک مخابرات به کسب و کارها کمک می کند تا در بازار رقابتی امروز، دیده شوند. می توان این کار را با تبلیغات از طریق سامانه پیامک انجام داد. بازاریابی در ارتباطات از راه دور بسیار هدفمند است، و به شرکت ها کمک می کند تا کمپین تبلیغاتی با هزینه ای معقول داشته باشند.

خرید پنل پیامک یک راه آسان و سریع برای رسیدن به کل پایگاه مشتریان در یک زمان با یک پیام واحد است. ارسال پیام کوتاه تبلیغاتی یک راه برای برقراری ارتباطی خصوصی بین یک نام تجاری و مشتریان آن است. به شرط آنکه، پیام شخصی سازی شده و نام مشتری نیز نوشته شود.

 

پنل-پیامک

 


 

لطفا برای بهرهمندی از امکانات پنل پیامک و دریافت راهنمایی های بیشتر به وسیله لینک زیر یا ارسال عدد 2000 به 10001391 در سامانه جامع پارس گرین ثبت نام نمایید.

ثبت-نام

کد BSC : -70951607628572023-306465783-16468;