پیامک های ارسالی

3.88 از 5 (8 نظر)

صندوق پیامک های ارسالی

صندوق پیامک های ارسالی این امکان را برای کاربران فراهم میسازد که از وضعیت پیامک های ارسالی خود اطلاع یابد به این صورت که آیا پیامک توسط سامانه ارسال شده آیا پیامک به موبایل مشتری رسیده (دلیور پیامک) و آیا چه تعداد از پیامک ها ارسال شده یا موفق به ارسال نشده اند و دیگر امکانات موجود در این بخش که در متن زیر به اختصار توضیح داده شده است.

در این قسمت کاربر می تواند به امکانات زیر دسترسی داشته باشد:

  •         -  به پیام های ارسالی توسط پنل پیامکی دسترسی داشته باشد
  •         -  دلیوری یا تایید ارسال پیامک
  •         -  این بخش برای انتقال پیامک های منتخب به داخل پوشه ها کاربرد دارد
  •         -  برای جستجوی پیامک های ارسالی بعد از وارد کردن کلید واژه
  •         -  برای حذف هر پیامک که باعث میشود پیام به قسمت حذف شده ها منتقل شود
  •         -  تهیه خروجی اکسل از شماره های ارسالی
  •         -  استفاده از متن پیام های ارسالی جهت ارسال مجدد پیامک
  •         -  تهیه نسخه پشتیبان از متون ارسالی ، توسط سامانه ارسال و دریافت پیامک
  •         -  امکان جستجوی هوشمند پیامک توسط عبارت کلیدی
  •         -  به شماره هایی که پیامک ارسال نشده دوباره پیامک ارسال نمود به شکلی که پیامک تکراری برای افرادی که پیامک دریافت کرده اند دوباره ارسال نشود

 

صندوق پیامک ارسالی

 

 

 

ثبت-نام

کد BSC : -709516076181920211742451872-11328;