صندوق پیام های حذف شده

3.71 از 5 (7 نظر)

صندوق پیامک های حذف شده

 

 • در این قسمت می توان به موارد زیر دسترسی داشته باشد:

  •         -  به پیام های حدف شده توسط کاربر دسترسی داشته باشد
  •         -  این بخش برای انتقال پیامک های منتخب به داخل پوشه ها نیز کاربرد دارد
  •         -  برای جستجوی پیامک های حدف شده بعد از وارد کردن کلید واژه
  •         -  حذف پیام از صندوق پیامک ارسالی و انتقال آن به حذف شده ها
  •         -  حذف پیام از صندوق پیامک دریافتی و انتقال آن به  صندوق پیام های حذف شده
  •         -  برای حذف کامل هر پیامک، بعد از انتخاب آن و استفاده از دکمه حذف
  •         -  تهیه خروجی اکسل از شماره های و متون پیامک های حذف شده
  •         -  استفاده از متن پیام های ارسالی جهت ارسال مجدد پیامک
  •         -  امکان جستجوی هوشمند پیامک توسط عبارت کلیدی

 

صندوق-پیامک-های-حذف-شده

 

مطالب مرتبط:

 1. 1- انواع ارسال پیامک انبوه
 2. 2- انواع ارسال پیامک زماندار

 

ثبت-نام

کد BSC : -709516076180320211489600001-11336;