مدیریت پیامک های ارسالی و دریافتی

4 از 5 (7 رای)

مدیریت پیام های ارسالی و دریافتی

 

  • در این بخش کاربران برای مدیریت هوشمند پیامک های خود به موارد زیر دسترسی دارند:

    •        -  در این قسمت می توان ، پوشه هایی در سرور برای دسته بندی پیامک های خود ایجاد نمایید
    •        -  پیام هایی را که لازم دارید در صندوق پیامک ارسالی یا صندوق پیامک دریافتی  به این پوشه ها منتقل و نگهداری نمایید
    •        -  با حذف پوشه ،  پیامک های داخل آن حذف شده و به صندوق پیامک حذفی منتقل می گردد
    •        - تغییر نام پوشه ها جهت مدیریت بهتر پیام های ارسالی و دریافتی

 

مدیریت-پوشه-ها

 

 

ثبت-نام

کد BSC : -709516076181320191433208654-11340;