مرکز سرویس پیام کوتاه چیست ؟

3.99 از 5 (41 نظر)

مرکز سرویس پیام کوتاه

(SMSC)  SMS Center ، علامت اختصاری (Short Message Service Centre) ، مرکز سرویس پیام کوتاه است که به عنوان بخشی جزئی از شبکه GSM امکانات SMS را برای مشترکین شبکه موبایل فراهم می‌نماید .

مرکز پیام ،  وظیفه بدست گيري اعمال شبكه بي سيم را عهده دار مي باشد .

اين شماره ها توسط اپراتور هاي تلفن همراه ارائه مي شود و براي تحليل اس ام اس هاي شما مي باشد . در صورت تغيير يا حذف اين شماره ها ، امكانات سرويس اس ام اس شما غير فعال مي شود . زماني كه پيام کوتاهی از يك تلفن همراه ارسال مي شود ، اين پيام ابتـدا بـه SMSC  مـي رسـد .

سـپس مرکز پیام ، پيام را به مقصد ارسال مي نمايد . يك پيام کوتاه ممكن است جهت رسيدن به مقصد بـيش از يك مرکز پیام را طي كند . وظيفه اصلي مرکز پیام مسير دادن به پيـام هـای کوتاه  و نظم بخشيدن به فرآيند ارسال و دريافت پیام مي باشد .

اگر دريافت كننده در دسـترس نباشـد (بـراي مثال هنگامي كه تلفن همراه او خاموش است .) مرکز پیام ، پيامک را ذخيره مي نمايد و زمانی که در دسترس بود به دست مخاطب می رساند.

براي استفاده از سرويس پیام کوتاه توسط گوشي بايد آدرس مرکز پیام اپراتور خـود را داشـته باشـيم . آدرس مرکز پیام يك شماره تلفن معمولي در فرم بين المللي است . گوشي تلفن همراه مورد استفاده بايد منـويي براي تنظيم مرکز پیام داشته باشد . معمولا آدرس مرکز پیام به صورت پيش فـرض توسـط اپراتـور شـبكه درون سيم كارت تنظيم شده است و نيازي به تغيير آن نداريم .

 

کد BSC : -70951607605252020925474609-10288;