دانلود نقشه کد پستی شهره تهران

4 از 5 (3 نظر)

نقشه کد پستی شهر تهران

همانطور که در مقاله ارسال پیامک انبوه مخصوص تهران اشاره شد، شما میتوانید در سامانه پیامک با وارد کردن کد پستی منطقه مورد نظر خود، به آن منطقه پیامک ارسال کنید. نقشه کد پستی شهرها در سامانه پیامک موجود میباشند و کد پستی هر منطقه در هر شهر طبقه بندی و تفکیک شده است.

دانلود نقشه منطقه بندی پستی تهران و نقشه پستی و شهرداری شهره تهران بزرگ:

دانلود

 

Tehran-Postal-Zoning-Map

 

 

کد BSC : -70951607628002023-1427621810-18540;