بازاریابی با صدا اساساً علم ارتباط با دیگران

4 از 5 (3 نظر)

صدای برند

بازاریابی و برندینگ اساساً علم ارتباط با دیگران‌اند. دیگرانی که گاهی به شکل مشتری داخلی جلوه می‌نمایند و گاه مشتری بیرونی‌. به همین واسطه تمام علوم انسانی، این روزها به یاری این رشته آمده‌اند تا در نبرد درگرفته بین شرکت‌ها و کشورها عرض‌اندام نموده و قدرت‌نمایی کنند. فروشندگان و بازاریابان نیز آموخته‌اند که از تمام ابزارها و امکانات سود ببرند، به جهت تجهیز بیشتر خود برای پیروزی در آوردگاهی به نام بازار. اولین ابزار ازاین‌دست، بدن مدیر و بازاریاب و فروشنده و ناقل پیام تبلیغاتی است که می‌توان با کار کردن روی وجوه مختلف آن، به ورزیدگی لازم دست‌یافت. تارهای صوتی، به‌عنوان تأمین‌کننده مواد لازم برای یکی از حواس 5 گانه در اتمسفر بازار و برندینگ بسیار کمک‌حال بوده و مفید می‌باشد.

brand-voice

 

صدای بازاریابی و برندینگ

متأسفانه بسیار می‌بینیم، کسانی که به اقتضای حرفه خود، با سخن گفتن و بیان سروکار دارند کمتر به صدای خود و اقتضائات و امکانات و مختصات آن توجه می‌کنند. به همین دلیل گاهی سخن گفتن این اشخاص با نوعی اکراه همراه بوده، بر اندام‌های گفتاری‌شان اثر گذاشته، از استحکام حرکاتشان کاسته و عدم قطعیت را متبادر می‌نماید.

وقتی به‌عنوان بازاریاب و فروشنده بدانیم درصد بالایی از آدم‌ها، خاطرات خود را با صدا به یاد آورده و مرور می‌نمایند، به اهمیت و اثرگذاری این مقوله، بیش‌ازپیش پی می‌بریم و می‌دانیم برای ماندگاری در ذهن مشتریان، چه در تبلیغات و چه در برخوردهای رودررو، ابزاری بی‌نظیر در اختیار داریم به نام صدا.

صدا وسیله‌ای است که فعالان بازاریابی با آن ارتباط برقرار می‌کنند. هرچند ظاهر این افراد و حرکات و لباس و ایماهای غیرارادی‌شان نیز خبر از شخصیت آن‌ها می‌دهد اما به‌وسیله صداست که، اندیشه‌ها و احساسات مشخص و دقیق خود را بیان کرده و مشتری را مجاب به خرید می‌نمایند.

بسیاری از فروشندگان و بازاریابان و حتی مدیران، ضعف سخن‌گویی داشته، از ضایع شدن آهنگ صدای خود رنج‌برده، وجود الحان عاجزانه و صوت‌های نازک و شکسته‌بسته (برخی افراد سرعت اندیشیدنشان از سرعت سخن گفتنشان بیشتر است ازاین‌ رو کلمه‌ها را شکسته ادا می‌کنند.) و حروف جویده و مظلومانه و حیله گرانه، از آن‌ها شخصیت‌هایی ضعیف تصویر کرده و ناتوان نشانشان می‌دهد. این افراد بجای سخن گفتن، ناله می‌کنند و از هرگونه یکپارچگی وجود به دورند و نمودی بی‌فروغ دارند. به‌عنوان مدیر و بازاریاب هر چه به بیان اندیشه‌ی خود میل کمتری داشته باشید، عضلات خود را به نحو ضعیف‌تری بکار می‌اندازید. باید دقت کرد هنگام سخن گفتن با مشتری همه‌ی منظور ذهنی به عمل فیزیکی تبدیل شود. البته بایستی مدنظر داشت که همانند بدن، بیان نیز باید تحت کنترل درآید و صدا تنها در رابطه با کاری که انجام می‌شود می‌تواند معنی یابد.

 

در صورتی که به اطلاعات بیشتری در این زمینه نیاز دارید یا سوالی برایتان پیش آمده است ، با بخش پشتیبانی پارس گرین به شماره تلفن 02141757000 تماس بگیرید .

 

telephone

مشاوره-رایگان

 
کد BSC : -70951607626332024-101085564-32328;