نمونه کد سی شارپ وب سرویس پیامک رست

4 از 5 (3 نظر)

نمونه کد وب سرویس REST پیام کوتاه متد دریافت مانده اعتبار پنل پیامکی

این متد برای دریافت مانده اعتبار باقی مانده ارسال پیامک مورد استفاده قرار میگیرد. از مزایای استفاده از این متد نمایش اعتبار در نرم افزار هایی که از طریق این وب سرویس استفاده میکنید یا اطلاع رسانی به کاربران در صورت رسیدن اعتبار به مبلغی خاص تا بتوانند جهت شارژ اعتبار اقدام نمایند.

  • نکته: ورودی امضا دیجیتال یا همان APIKey در زمان ایجاد نمونه از کلاس User وارد میشود.

ورودی ها:

ورودی این متد فقط امضا دیجیتال است که از طریق ساخت نمونه از کلاس User وارد میشود.

خروجی ها:

مقدار راهنما
R_Message توضیح در مرود اجرای متد
R_Code کد مربوط به توضیحات R_Message را نمایش می دهد
R_Success وضعیت موفق یا ناموفق اجرای متد را نمایش می دهد
Amount مانده اعتبار پنل پیامک را نمایش می دهد
 

نمونه کد:

Credit
کد BSC : -70951607605352023-1863052215-16396;