وب سرویس پیم کوتاه انتشارات کتاب و نشریه

4 از 5 (3 نظر)

وب سروس پیام کوتاه نشریه

مطالعه در موضوعات علمی و دنبال کردن اخبار میتواند تا حد زیادی معلومات عمومی افراد را افزایش دهد اما متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما بسیار پایین است . نشریات و ناشران در تلاش هستند بتوانند این سرانه را افزایش دهند اما این امر بدون تبلیغ امکان پذیر نیست .

تمامی نشریات و ناشران در مجموعه خود از نرم افزار استفاده میکنند آنها میتوانند با استفاده از وب سرویس پیامک و اتصال ان به نرم افزار خود از امکانات بسیار زیاد ارسال پیامک در قالب وب سرویس استفاده کنند که یکی از این امکانات تبلیغات و اطلاع رسانی در مورد چاپ کتب و موضوعات مهم نشریه ها با ارسال پیامک و جذب آنها برای مطالعه و فروش است.

webservice_Newspaper

 

مزایای وب سرویس پیامک در نشریه و انتشارات

 • - دریافت مطالب کوتاه و دل نوشته های خوانندگان در شماره بعد با وب سرویس پیامک
 • - اعلام فرارسیدن زمان تمدید اشتراک با وب سرویس پیامک
 • - برگزاری مسابفه و نظرسنجی پیامکی با وب سرویس پیامک
 • - ارسال اخبار به شهروندان با وب سرویس پیامک
 • - جذب اسپانسر مالی و کسب درآمد با وب سرویس پیامک
 • - اعلام انتشار و زمان توزیع شمارهگان جدید به خوانندگان با وب سرویس پیامک
 • - ارسال جواب جداول مطرح شده در روزنامه ها و نشریه ها با وب سرویس پیامک
 • - دعوت از همکاران و مشتریان برای حضور در نمایشگاه با وب سرویس پیامک
 • - اعلام انتشار و زمان توزیع شماره جدید به خوانندگان با وب سرویس پیامک
 • - اعلام خبرها و دستورعمل های خاص برای پرسنل با وب سرویس پیامک
 • - دریافت سوژه و عناوین مورد علاقه خوانند گان برای چاپ در شماره بعدی با وب سرویس پیامک
 • - ترغیب علاقمندان برای خواندن شماره بعدی از طریق ارسال عناوین مطالب نشریه پیش از انتشار با وب سرویس پیامک
کد BSC : -70951607611172023-793816043-16272;