وب سرویس پیم کوتاه انتشارات کتاب و نشریه

4 از 5 (3 نظر)

وب سروس پیام کوتاه نشریه

مطالعه در موضوعات علمی و دنبال کردن اخبار میتواند تا حد زیادی معلومات عمومی افراد را افزایش دهد اما متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما بسیار پایین است . نشریات و ناشران در تلاش هستند بتوانند این سرانه را افزایش دهند اما این امر بدون تبلیغ امکان پذیر نیست .
تمامی نشریات و ناشران در مجموعه خود از نرم افزار استفاده میکنند آنها میتوانند با استفاده از وب سرویس پیامک و اتصال ان به نرم افزار خود از امکانات بسیار زیاد ارسال پیامک در قالب وب سرویس استفاده کنند که یکی از این امکانات تبلیغات و اطلاع رسانی در مورد چاپ کتب و موضوعات مهم نشریه ها با ارسال پیامک و جذب آنها برای مطالعه و فروش است
 

webservice_Newspaper

 

مزایای وب سرویس پیامک در نشریه و انتشارات
 • دریافت مطالب کوتاه و دل نوشته های خوانندگان در شماره بعد با وب سرویس پیامک
 • اعلام فرارسیدن زمان تمدید اشتراک با وب سرویس پیامک
 • برگزاری مسابفه و نظرسنجی پیامکی با وب سرویس پیامک
 • ارسال اخبار به شهروندان با وب سرویس پیامک
 • جذب اسپانسر مالی و کسب درآمد با وب سرویس پیامک
 • اعلام انتشار و زمان توزیع شمارهگان جدید به خوانندگان با وب سرویس پیامک
 • ارسال جواب جداول مطرح شده در روزنامه ها و نشریه ها با وب سرویس پیامک
 • دعوت از همکاران و مشتریان برای حضور در نمایشگاه با وب سرویس پیامک
 • اعلام انتشار و زمان توزیع شماره جدید به خوانندگان با وب سرویس پیامک
 • اعلام خبرها و دستورعمل های خاص برای پرسنل با وب سرویس پیامک
 • دریافت سوژه و عناوین مورد علاقه خوانند گان برای چاپ در شماره بعدی با وب سرویس پیامک
 • ترغیب علاقمندان برای خواندن شماره بعدی از طریق ارسال عناوین مطالب نشریه پیش از انتشار با وب سرویس پیامک
   
کد BSC : -709516076200720202057712795-16272;