ارسال پیامک رنجی به محدوده ی از شماره ها

3.57 از 5 (7 نظر)

ارسال پیامک رنجی

منظور از ارسال پیامک انبوه به صورت رنجی به این صورت می باشد که بازه ای از شماره های همراه را تعیین کرد و در همان بازه ارسال پیامک را انجام داد.مثلا بازه 09122340000 تا 09122340100 در این باز به 100 شماره پیامک ارسال می شود.

برای  ارسال پیامک از این طریق فقط کافی است بعد از وارد شدن به پنل اس ام اس در منوی ارسال گزینه ارسال رنجی را انتخاب کنید.

 

ارسال-پیامک-رنجی

در این نوع ارسال میتوانیم به محدوده ای از شماره ها پیامک خود را ارسال نماییم.

ارسال به یک رنج شماره خاص ، مثلا از 09122450000 تا 09122459999.

در این بخش از سامانه شما پس از انتخاب شماره پیامک دل خواه و وارد نمودن متن مورد نظر اقدام به تعیین بازه شماره ها مثلا از رنج: 09122450000  تا رنج: 09122459999 و سپس انتخاب تعداد پیامک ارسالی می نمایید و در پایان با استفاده از گزینه ارسال اقدام به ارسال اس ام اس می کنید.

 

 

 

ثبت-نام

 

کد BSC : -7095160761813202117551888-11092;