ارسال پیامک زماندار در تاریخ و زمان مشخص

3.58 از 5 (12 نظر)

ارسال پیامک زماندار

از طریق این قسمت می توانید پیامک زماندار ثبت نمایید ، به صورتی که پیامک در تاریخ و ساعت مورد نظر ارسال شود
از این سیستم برای یاد آوری در یک تاریخ و زمان مشخص استفاده می شود
به طور مثال یاد آوری کار های مهم ،تاریخ چک به مشتری و حتی خود شما و ... .

ارسال-پیامک-زماندار

با انتخاب گزینه زماندار جدید میتوانید متن مورد نظر را وارد نموده و زمان و تاریخ را نیز جهت ارسال پیامک، تنظیم نمایید تا پیامک دلخواه در زمانبندی مورد نظر ارسال شود.

با انتخاب گزینه زماندار از فایل میتوانید با تکمیل فایل اکسل قرار داده شده در این بخش متن های متغییر را برای شماره های مختلف ارسال فرمائید.

 

 

جهت استفاده از مجموعه امکانات موجود در پنل از لینک زیر جهت ثبت نام و ورود به پنل پیامکی اقدام نمایید و یا عدد 2000 را به سامانه 10001391 پیامک کنید

ثبت-نام

کد BSC : -70951607620382020992440271-11136;