ارسال پیامک زماندار روزانه

3.42 از 5 (12 نظر)

ارسال پیامک زماندار روزانه

از طریق این بخش برای مواردی که ضرورت ارسال و یاد اوری روزانه دارند استفاده کنید

به  طور مثال یاداوری انجام امور حسابداری به کارمندان ، پشتیبانی گیری ، ارسال داده ها و به طور کلی امور مهمی که نباید فراموش شوند.

ارسال-پیامک-زماندار-روزانه

در این بخش با استفاده از گزینه زماندار جدید می توانید متن و ساعت ارسال زماندار خود را برای ارسال روزانه تنظیم نماید تا در زمان مربوطه ارسال گردد.

 

 • انواع ارسال پیامک زماندار

  • 1- ارسال پیامک زماندار:
   • باستفاده از  این قسمت می توانید پیامک زماندار ثبت نمایید ، به صورتی که پیامک در تاریخ و ساعت مورد نظر ارسال شود.
  • 2- ارسال پیامک هفتگی:
   • از این قسمت می توانید برای ارسال پیامک هوشمند زماندار برای  امور هفتگی خود بهره ببرید.
  • 3- ارسال پیامک ماهانه:
   • از این بخش می توانید برای ارسال پیامک هوشمند زماندار برای  یاد اوری امور ماهانه خود  بهره مند شوید.
  • 4- ارسال پیامک سالانه:
   • از این بخش می توانید برای ارسال پیامک هوشمند زماندار برای  یاد اوری امور سالیانه بهره ببرید.
  • 5- ارسال پیامک دوره ای:
   • از این بخش می توانید برای ارسال پیامک هوشمند زماندار برای  یاد اوری امور که در دوره ای زمانی خاص باید تکرار شوند بهره مند شوید.
  • 6- ارسال پیامک با فایل اکسل:
   • از طریق این قسمت می توانید پیامک زماندار ثبت نمایید ، به صورتی که  متن های متغیر به شماره های متفاوت در تاریخ و زمان مختلف ارسال شود.

 

جهت استفاده از مجموعه امکانات موجود در پنل از لینک زیر جهت ثبت نام و ورود به پنل پیامکی اقدام نمایید و یا عدد 2000 را به سامانه 10001391 پیامک کنید

ثبت-نام

 

کد BSC : -70951607631342020-118352320-11236;