ارسال پیامک زماندار هفتگی به صورت خودکار

4 از 5 (4 رای)

ارسال پیامک زماندار هفتگی به صورت خودکار

 • از این قسمت می توانید برای ارسال پیامک هوشمند زماندار برای  امور هفتگی خوذ بهره ببرید
 • به طور مثال پشتیبانی گیری از داده ها، یاد اوری زمان پخش سریال های تلویزیونی ، گزارش فروش و ... را به شما یاد آوری می نماید .

ارسال-پیامک-زماندار-هفتگی

در این بخش با استفاده از گزینه زماندار جدید می توانید متن ، روز هفته و ساعت  ارسال زماندار خود را برای ارسال هفتگی تنظیم نماید تا در زمان مربوطه ارسال گردد.

 

 

 • انواع ارسال پیامک زماندار

  • 1- ارسال پیامک زماندار:
   • باستفاده از  این قسمت می توانید پیامک زماندار ثبت نمایید ، به صورتی که پیامک در تاریخ و ساعت مورد نظر ارسال شود.
  • 2- ارسال پیامک روزانه:
   • از این گزینه برای مواردی که ضرورت ارسال و یاد اوری روزانه دارند استفاده کنید.
  • 3- ارسال پیامک ماهانه:
   • از این بخش می توانید برای ارسال پیامک هوشمند زماندار برای  یاد اوری امور ماهانه خود  بهره مند شوید.
  • 4- ارسال پیامک سالانه:
   • از این بخش می توانید برای ارسال پیامک هوشمند زماندار برای  یاد اوری امور سالیانه بهره ببرید.
  • 5- ارسال پیامک دوره ای:
   • از این بخش می توانید برای ارسال پیامک هوشمند زماندار برای  یاد اوری امور که در دوره ای زمانی خاص باید تکرار شوند بهره مند شوید.
  • 6- ارسال پیامک با فایل اکسل:
   • از طریق این قسمت می توانید پیامک زماندار ثبت نمایید ، به صورتی که  متن های متغیر به شماره های متفاوت در تاریخ و زمان مختلف ارسال شود.

 

ثبت-نام

کد BSC : -70951607618142019-558935517-11252;