ارسال پیامک انبوه با کد پستی و کد منطقه

3.58 از 5 (12 نظر)

ارسال پیامک انبوه شهری براساس کد پستی و کد منطقه

  • ارسال پیامک از طریق ابزار پیشرفته پستی باعث می شود تا بتوان بر اساس کد پستی و کد منطقه به آن منطقه خاص پیامک انبوه ارسال نمود.

 

ارسال-پیامک-انبوه-تهران

 

در این بخش با نقشه های موجود در پنل می توان به کد منطقه وسپس کد پستی آن بخش اشراف پیدا کرد تا به وسیله کد پستی برای منطقه مربوطه پیامک ارسال نماییم.

 

 

 

 

ثبت-نام

کد BSC : -70951607608072019-694844168-11104;