ارسال پیامک انبوه بر اساس کد پستی

4 از 5 (5 رای)

ارسال پیامک انبوه به منطقه ی خاص بر اساس کد پستی

  • از طریق گزینه انبوه صنفی می توانید به کل کشور به تفکیک مناطق مختلف بر اساس کد پستی هر محدوده پیامک ارسال نمایید.

 

ارسال-پیامک-انبوه-پستی

 

با استفاده از گزینه ارسال انبوه جدید می توانید کد پستی مورد نظر را انتخاب فرمایید و سپس با تعیین تعداد پیامک ها اقدام به ارسال انبوه نمایید.

 

 

 

ثبت-نام

کد BSC : -70951607618142019-1990109161-11120;