راهنمای استفاده از متدهای وب سرویس پیامک

4.51 از 5 (37 نظر)

لیست متد های وب سرویس پیامک و کارایی آنها

یکی  از نکات جذب کننده برای کاربران وب سرویس پیامک این است که بتوانند تمامی نیاز های خود را از طریق متد های متنوع آن وب سرویس بر طرف کنند. وب سرویس پارس گرین متد های خود را به 5 بخش تقسیم بندی کرده که لیست و کارایی آنها را مرور خواهیم کرد.

 
 

1-  SendSMS

        -  Send: برای ارسال پیامک به صورت تکی نمونه کد PHP - نمونه کد #C 
        - SendGroupSMS: ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی نمونه کد #C - نمونه کد PHP RESTful
        - SendGroupSimple: ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی به شکل ساده تر نمونه کد PHP - نمونه کد #C  - نمونه کد #REST C - نمونه کد REST DotNet Core
        - SendToGroup: برای ارسال پیامک به یک گروه مخاطب که قبلا به وسیله متد های بخش Contact ساخته شده نمونه کد #C
 
      - SendOTP: برای ارسال کد پیامکی (کد فعال سازی ، کد ورود ، کد تایید) نمونه کد PHP - نمونه کد #C - نمونه کد PHP RESTful - نمونه کد #REST C - نمونه کد REST DotNet Core
        - GetDelivery: برای دریافت وضعیت پیام ارسال شده  نمونه کد #C - نمونه کد #REST C - نمونه کد REST DotNet Core
        - GetSMSNumbers: دریافت شماره های فرستنده پیامک نمونه کد PHP - نمونه کد #C - نمونه کد PHP RESTful - نمونه کد #REST C - نمونه کد REST DotNet Core
        - MessageInfo: دریافت مشخصات پیامک (تعداد بخش پیامک ، فارسی بودن یا نبودن پیامک) نمونه کد PHP - نمونه کد #C - نمونه کد PHP RESTful - نمونه کد #REST C - نمونه کد REST DotNet Core

WebService_SendSMS_MethodList
 
 

 

 
 
 

2-    Schedule

        - RegScheduled: برای ثبت ارسال پیامک زماندار در یک تاریخ خاص و برای یک بار ( به تاریخ میلادی) نمونه کد #C
        - RegSchedule_Extend: برای ثبت ارسال پیامک زماندار در یک تاریخ خاص و برای یک بار ( به تاریخ شمسی)  نمونه کد PHP - نمونه کد #C
        - RegScheduleYearly:برای ثبت ارسال پیامک زماندار به صورت سالانه  نمونه کد PHP - نمونه کد #C
        - RegSchdeuleMonthly: برای ثبت ارسال زماندار به صورت ماهانه  نمونه کد PHP - نمونه کد #C
        - RegSchdeuleDaily: برای ثبت ارسال زماندار به صورت روزانه- نمونه کد #C
        - DeleteSchedule: برای حذف ارسال زماندار  نمونه کد PHP  - نمونه کد #C

WebService_Schedule_MethodList
 
 

 

 
 
 

3-    Message

        - GetMsgCount: دریافت تعداد پیامک های ارسالی – دریافتی – حذف شده نمونه کد PHP -  نمونه کد #C
        - GetMessage: دریافت پیامک ها ارسالی – دریافتی – حذف شده   نمونه کد #C
        - GetMessagePagging:دریافت پیامک های ارسالی – دریافتی – حذف شده (با قابلیت آدرس دهی)  نمونه کد PHP -  نمونه کد #C
        - MsgChangeIsRead:برای تغییر وضعیت پیامک از خوانده شده به خوانده نشده و بلعکس  نمونه کد PHP -  نمونه کد #C
        - DeletMsg: برای حذف یک پیامک   نمونه کد #C
        - MsgDelete:برای حذف یک پیامک با خروجی کامل تر  نمونه کد PHP -  نمونه کد #C
        - MsgDeleteAll:برای حذف تمامی پیامک ها   نمونه کد #C

WebService_Message_MethodeList
 
 

 

 
 
 

4-    Contact

        - AddGroupContact:این متد برای ایجاد گروه دفتر تلفن است  نمونه کد PHP -  نمونه کد #C
        - EditGroupContact: این متد برای ویرایش گروه دفتر تلفن است   نمونه کد #C
        - RemoveGroupContact: این متد برای حذف گروه دفتر تلفن است  نمونه کد PHP -  نمونه کد #C
        - GetGroup:این متد برای دریافت گروه های دفتر تلفن است   نمونه کد #C
        - RegContact: این متد برای ایجاد مخاطب در یک گروه دفتر تلفن است  نمونه کد #C
        - RegContactSimple: این متد برای ایجاد مخاطب در یک گروه دفتر تلفن به صورت ساده تراست   نمونه کد #C
        - UpdateContact: این متد برای ویرایش مخاطب است  نمونه کد PHP -  نمونه کد #C
        - DeleteContact:این متد برای حذف یک مخاطب است  نمونه کد PHP -  نمونه کد #C
        - ContactCount: این متد برای دریافت تعداد مخاطب است  نمونه کد PHP -  نمونه کد #C

WebService_Contact_MethodList
 
 

 

 
 

5-    Profile

        - RegUser: برای ثبت نام یک کاربر زیر مجموعه می باشد  نمونه کد #C - نمونه کد PHP RESTful  - نمونه کد #REST C - نمونه کد REST DotNet Core
        - RegUserQuickly: برای ثبت نام کاربر زیر مجموعه به شکل سریع می باشد   نمونه کد PHP -  نمونه کد #C
        - TransferCredit: برای انتقال اعتبار از کاربر نماینده به کاربر زیر مجموعه می باشد  نمونه کد #C
        - GetCredit : این متد برای دریافت مانده اعتبار است   نمونه کد PHP -  نمونه کد #C - نمونه کد PHP RESTful - نمونه کد #REST C - نمونه کد REST DotNet Core
        - GetCityList: دریافت لیست شهرهای یک استان   نمونه کد #C
        - GetProvinceList: برای دریافت لیست استان ها  نمونه کد #C

WebService_ProFile_MethodList
 

نمونه کد های وب سرویس پیامک

وب سرویس ها معمولا مورد استفاده برنامه نویسان قرار میگیرد که هر شخص هم بر اساس سلیقه و دلایل خود یک زبان برنامه نویسی را انتخاب میکند یکی از دغدغه های این افراد موجود بودن نمونه کد برای استفاده زا وب سرویس است که شرکت پارس گرین تقریبا از تمامی زبان های برنامه نویسی پر استفاده نمونه کد قرار داده تا برنامه نویسان با آرامش خاطر بهتری از این سرویس استفاده کنند این نمونه کد ها از لینک https://www.parsgreen.com/web-service/api-soap-nusoap-resful-http-asp.net-mvc-core-webform-java-android-delphi-python-php# قابل دسترسی است

 

برخی از زبان های این نمونه کد ها :

        1-    Asp.NET web form
        2-    MVC
        3-    VB Windows Form
        4-    VB MVC
        5-    Java
        6-    PHP Soap
        7-    PHP Nusoap
        8-    PHP Rest
        9-    Android Studio
        10-    Delphi
        11-    و . . . 

 

programming-languages-695x336

Button_document

 

 

کد BSC : -70951607628192023461257155-16072;