معماری سرویس گرا SOA

4.2 از 5 (5 نظر)

معماری سرویس گرا (Service - Oriented - Architecture - (SOA

معماری سرویس گرا یا SOA یک الگوی طراحی است. این الگو برای ارائه خدمات به برنامه های دیگر از طریق پروتکل، طراحی شده است. SOA  یک مفهوم است و نه یک زبان برنامه نویسی و یا پلت فرم.
وب سرویس ها  به احتمال زیاد  تکنولوژی SOA هستند.
ابتدایی ترین مشکل برای پیاده سازی SOA این است که اکثریت با مفهوم اصلی ساختمان بلوکه ای، یعنی همان سرویس، موافق نیستند. بسیاری از تعاریف سرویس، به مفاهیم بی ثبات و مختصر اشاره دارند، مانند قابلیت انعطاف پذیری و چابکی که برای برنامه نویسان بسیار مبهم می باشد. به جرأت می توان گفت، هیچکس در انتخاب نمی خواهد یک نرم افزار غیرقابل انعطاف و کند که نیازهای عملی را برآورده نمی سازد خلق کند. اما در واقعیت برخلاف کوشش های زیاد اغلب این اتفاق رخ می دهد. دانستن اینکه SOA می تواند سازگاری و چابکی به ارمغان بیاورد ستودنی است اما این به تنهایی کمک کننده نیست.  

 


سرویس

سرویس یکی از اجزای نرم افزاری می باشد که خصوصیات زیر را دارد:
با یک واسط مستقل از پلت فرم تعریف شده است.
از راه اینترنت قابل استفاده می باشد.
عملکرد آن به گونه ای است که business function ها را توسط business object ها اجرا می کند.
واسط و اجرای آن به گونه ای نشانه گذاری می شود که در زمان اجرا به بهبود عملکرد بیانجامد.
سرویس می تواند معانی دیگری نیز داشته باشد، گاه معنای آن وسیع تر است، برای مثال یک جز توزیع شده که واسط آن با کسب و کار طراحی شده است. گاهی معنای آن جزئی تر  می باشد مانند وب سرویس مبتنی بر SOAP .

اتصالات سرویس

شکل زیر نشان دهنده معماری سرویس گرا است. مصرف کننده سرویس درخواست سرویس را به ارائه دهنده سرویس ارسال می کند و سرویس دهنده پاسخ سرویس را به مصرف کننده سرویس ارسال می کند. ارتباط  سرویس قابل درک برای هر دو سرویس دهنده سرویس و ارائه دهنده سرویس است.

کد BSC : -70951607625272020-2041627675-10712;