روش استفاده از وب سرویس پیام کوتاه متد ایجاد سریع مخاطب

4 از 5 (6 نظر)

روش استفاده از وب سرویس پیام کوتاه متد ایجاد سریع مخاطب

وب سرویس ارسال پیامک متدی را با نام   RegContactSimpleدارد که قابلیت ایجاد یک مخاطب جدید به صورت ساده تر را دارد. با این متد میتوان یک مخاطب جدید را در یک گروهی که قبلا ایجاد شده است ثبت کنید.

اگر قصد ارسال پیامک به صورت مداوم به افرادی خاص را دارید این متد کارایی زیادی برای شما دارد زیرا لازم نیست هر بار شماره ها را در هنگام ارسال وارد کنید.

برای دسترسی به این امکان چندین راه وجود دارد  از طریق اضافه کردن dll به reference پروژه و ساخت نمونه از کلاس Contact و یا اضافه کردن آدرس URL وب سرویس یا API مربوطه می توان از قابلیت های این بخش استفاده کرد راهنمای استفاده را می توان از مستندات پنل خود دریافت کنید.

نکته: پیش نیاز استفاده از این متد ایجاد حداقل یک گروه مخاطب میباشد.

 


ورودی : این متد دارای 15 ورودی میباشد

1-Signature: این ورودی از نوع string می باشد که امضای دیجیتال یا کد منحصر به فرد را دریافت می کند.
        نحوه تولید :  با  وارد شدن به پنل پیامکی خود از منوی سمت راست گزینه وب سرویس را انتخاب کرده و از منوی بالا گزینه امضا دیجیتال در دسترس است .
2-FirstName: این ورودی از نوع string می باشد ، این فیلد اجباری است که نام مخاطب جدیدی که ثبت میشود را دریافت میکند.
3-LastName: این ورودی از نوع string می باشد ، این فیلد اجباری است که نام خانوادگی مخاطب جدیدی که ثبت میشود را دریافت میکند.
4-Corporation: این ورودی از نوع string می باشد ، این فیلد اختیاری است و در صورت اینکه مخاطبی که ثبت میشود شرکت باشد نام شرکت را دریافت میکند.
5-Mobile: این ورودی از نوع string می باشد ، این فیلد اجباری است که شماره موبایل مخاطب را دریافت میکند
6-PhoneNumbers: این ورودی از نوع string می باشد ، این فیلد اختیاری است که شماره ثابت مخاطبی که ثبت میشود را دریافت میکند.
7-FaxNumbers: این ورودی از نوع string می باشد ، این فیلد اختیاری است که شماره فاکس مخاطبی که ثبت میشود را دریافت میکند.
8-Email: این ورودی از نوع string می باشد ، این فیلد اختیاری است و ایمیل مخاطبی که ثبت میشود را دریافت میکند.
9-GenderType: این ورودی از نوع int می باشد ، این فیلد اختیاری است جنسیت مخاطبی که ثبت میشود را دریافت میکند البته پیشنهاد میشود این فیلد به درستی پر شود (عدد یک خانم و دو آقا)
10-Address: این ورودی از نوع string می باشد ، این فیلد اختیاری است که شماره آدرس مخاطبی که ثبت میشود را دریافت میکند.
11-PostalCode: این ورودی از نوع string می باشد ، این فیلد اختیاری است که پستی مخاطبی که ثبت میشود را دریافت میکند.
12-Description: این ورودی از نوع string می باشد ، این فیلد اختیاری است که توضیحاتی در مورد مخاطبی که ثبت میشود را دریافت میکند.
13-WellcomText: این ورودی از نوع string می باشد ، این فیلد اختیاری است که در صورت پر شدن این فیلد متن نوشته شده به عنوان متن خوش آمد گویی به مخاطب جدید ارسال میشود.
14-GroupIDEncrypt[]: این ورودی آرایه ای از نوع string می باشد ، شناسه گروه یا گروه ها که قصد دارید مخاطب در ان قرار گیرد را دریافت میکند.
15-ContactIDEncrypt: این ورودی از نوع string می باشد ، به صورت رفرنسی بوده و پس از اجرای موفق متد مقدار دهی میشود که شناسه مخاطبی که ایجاد شده است را برمیگرداند.

خروجی : مقداری از نوع int است که راهنمای کامل آن در جدول زیر آمده است

مقدار راهنما 
Return Value ( مقدار برگشتی متد) 1- : امضاء معتبر نیست 
100 : انجام شد
101 : گروه های معتبر نیست یا گروهی انتخاب نشده
106 : خطا

 


نمونه کد فراخوانی متد:

وب-سرویس-ایجاد-مخاطب-جدید-به-صورت-ساده-در-پنل-پیامک-web-service

مطالب مرتبط:

 

کد BSC : -70951607628032020-2092818536-11288;