وب سرویس ارسال پیام کوتاه زماندار روزانه

4 از 5 (6 نظر)

وب سرویس ارسال پیام کوتاه زماندار متد ارسال روزانه

وب سرویس ارسال پیامک متدی را با نام   RegScheduleDailyدارد که  قابلیت ارسال پیامک به صورت زماندار روزانه را دارد.با این متد میتوان هر روز در یک ساعت و دقیقه مشخص شده که کاربر تعیین کرده است ارسال زماندار ثبت شود و پیامک ارسال شود.

نکته: دقت داشته باشید که در صورت عدم نیار به ارسال زماندار روزانه ثبت شده آن را حذف کنید تا از هدر رفتن اعتبار جلوگیری کنید.

برای دسترسی به این امکان چندین راه وجود دارد  از طریق اضافه کردن dll به reference پروژه و ساخت نمونه از کلاس Schedule و یا اضافه کردن آدرس URL وب سرویس یا API مربوطه می توان از قابلیت های این بخش استفاده کرد راهنمای استفاده را می توان از مستندات پنل خود دریافت کنید.


ورودی :این متد دارای 7 ورودی می باشد

1-Signature: این ورودی از نوع string می باشد که امضای دیجیتال یا کد منحصر به فرد را دریافت می کند.
        نحوه تولید :  با  وارد شدن به پنل پیامکی خود از منوی سمت راست گزینه وب سرویس را انتخاب کرده و از منوی بالا گزینه امضا دیجیتال در دسترس است .
2-Hour: این ورودی از نوع int می باشد ، ساعت ارسال زماندرا را دریافت میکند
3-Minute: این ورودی از نوع int می باشد ، دقیقه ارسال زماندرا را دریافت میکند
4-Body: این ورودی از نوع string می باشد ، متن پیامک که قصد ارسال آن را دارید دریافت میکند.
5-[]To: این ورودی آرایه ای از نوع string می باشد ، شماره یا شماره های مخاطبین که پیامک به آن ارسال می شود را دریافت می کند .
6-From: این ورودی از نوع string می باشد ، شماره ای که با آن قصد ارسال پیامک دارید را دریافت می کند.
7-ScheduleIdEncrypt: این ورودی از نوع string است که به صورت رفرنسی بوده و پس از اجرای موفق متد به صورت یک شناسه رمز شده مقدار دهی خواهد شد که جهت حذف از آن استفاده میشود.
 

خروجی : مقداری از نوع int است که راهنمای کامل آن در جدول زیر آمده است

مقدار راهنما 
Return Value( مقدار برگشتی متد) 1- : امضاء معتبر نیست
60 : خطا
61 : انجام شد

 


نمونه کد فراخوانی متد:

وب-سرویس-ارسال-پیامک-زماندار-روزانه-web-service

مطالب مرتبط:

 

کد BSC : -70951607629382020-283671617-11176;