وب سرویس پیام کوتاه متد صندوق ارسالی و دریافتی پیامک ها

4 از 5 (7 نظر)

وب سرویس پیام کوتاه متد صندوق ارسالی و دریافتی پیامک ها

وب سرویس ارسال پیامک متدی را با نام GetMessage دارد که قابلیت دریافت لیست پیامک ها را دارد ، با این متد میتوان لیست پیامک ها را به تفکیک ارسالی ها ، دریافتی ها ، خوانده شده ها و خوانده نشده ها را دریافت کرد که راهنمای کامل استفاده از آن در جدول راهنما موجود است.

ددر مواقعی که لازم است تاریخچه از پامک های ارسالی یا دریافتی را در وب سرویس دریافت کرد میتوان از این متد استفاده کرد.

برای دسترسی به این امکان چندین راه وجود دارد از طریق اضافه کردن dll به reference پروژه و ساخت نمونه از کلاس Message و یا اضافه کردن آدرس URL وب سرویس یا API مربوطه می توان از قابلیت های این بخش استفاده کرد راهنمای استفاده را می توان از مستندات پنل خود دریافت کنید.


ورودی : این متد دارای 3 ورودی است

 

1-Signature: این ورودی از نوع string می باشد که امضای دیجیتال یا کد منحصر به فرد را دریافت میکند.

       نحوه تولید :  با  وارد شدن به پنل پیامکی خود از منوی سمت راست گزینه وب سرویس را انتخاب کرده و از منوی بالا گزینه امضا دیجیتال در دسترس است .

2-Location: این ورودی از نوع int می باشد، موقعیت پیامک که در کدام یک از حالت های ارسالی یا دریافتی یا... باشد را دریافت میکند. اطلاعات. اطلاعات کملتر در جدول راهنما موجود است.

3-IsRead: این ورودی از نوع bool می باشد ، وضعیت پیامک را دریافت میکند که اطلاعات کاملتر در جدول راهنما موجود است.

 

خروجی : یک dataset برمیگرداند که شامل یک datatable است راهنمای کامل در جدول راهنما موجود است

 

مقدار راهنما 
Location (موقعیت پیام ها) موقعیت پیامک
1 : صندوق دریافت
2 : صندوق ارسال
4 : صندوق حذفی
IsRead (وضعیت پیام خوانده شده یا نشده) Null : همه
true : خوانده شده
False : خوانده نشده
در ابتدا وضعیت تمام پیامک ها به صورت خوانده نشده می باشد.
هر پیامکی که فراخوانی شد با استفاده از متد MsgChangeIsRead باید به خوانده شده تبدیل شود 
Return Value ( مقدار برگشتی متد) یک dataset بر می گرداند که شامل یک dataTable است .
Columns ها :
"MsgIdEncrypt" : شناسه پیامک
"Body" متن پیامک
"Udh" : سرآمد, (کاربرد جهت ارسال بر روی پورت مانند بانک ها)
"SendDate " : تاریخ ارسال یا دریافت
 "Sender" : ستنده :
"Receiver" : گیرنده
"Parts" : تعداد بخش های پیامک
"IsFlash" : نوع پیامک ( عادی ، فلش )
"IsRead" : وضعیت پیامک ( خوانده شده ، خوانده نشده )
"IsUnicode" : پیامک فارسی یا انگلیسی
"Credit" : اعتبار واحد
"RecCount" : تعداد درخواست
"RecFailed" : تعداد ارسال ناموفق
"RecSuccess" : تعداد ارسال موفق


 


نمونه کد فراخوانی متد:

وب-سرویس-دریافت-لیست-کامل-پیامک-ها-web-service

 

مطالب مرتبط:

 

کد BSC : -70951607628212020-947735633-11220;