API ارسال پیامک متد تشخیص پیامک خوانده شده و نشده

4 از 5 (10 نظر)

API ارسال پیامک متد تشخیص پیامک خوانده شده و نشده

وب سرویس ارسال پیامک متدی را با نام   MsgChangeIsReadدارد که قابلیت تغییر وضعیت پیامک از خوانده نشده به خوانده شده و بل عکس را دارد..
برای دسترسی به این امکان چندین راه وجود دارد  از طریق اضافه کردن dll به reference پروژه و ساخت نمونه از کلاس  Message و یا اضافه کردن آدرس URL وب سرویس یا API مربوطه می توان از قابلیت های این بخش استفاده کرد راهنمای استفاده را می توان از مستندات پنل خود دریافت کنید.


1-Signature: این ورودی از نوع string می باشد که امضای دیجیتال یا کد منحصر به فرد را دریافت می کند.
        نحوه تولید :  با  وارد شدن به پنل پیامکی خود از منوی سمت راست گزینه وب سرویس را انتخاب کرده و از منوی بالا گزینه امضا دیجیتال در دسترس است .
2-MsgIDEncrypt: این ورودی از نوع string می باشد ، شناسه پیامکی که قصد تغییر وضعیت آن را دارید را دریافت میکند.
3-IsRead: این ورودی از نوع bool می باشد ، وضعیت پیامک را دریافت میکند که اطلاعات کاملتر آن در جدول راهنما موجود است.


خروجی : مقداری از نوع bool است که راهنمای کامل آن در جدول زیر آمده است
 

مقدار راهنما 
IsRead (وضعیت پیام خوانده شده یا نشده) true : خوانده شده
False : خوانده نشده
Return Value ( مقدار برگشتی متد) True : انجام شد 
False : انجام نشد

 

نمونه کد فراخوانی متد:

وب-سرویس-تغییر-وضعیت-پیامک-بین-خوانده-شده-و-نشده-web-service

مطالب مرتبط:

کد BSC : -70951607616232019667349497-11232;