وب سرویس اس ام اس متد دریافت تعداد پیام های ورودی و خروجی

4 از 5 (6 نظر)

وب سرویس اس ام اس متد دریافت تعداد پیام های ورودی و خروجی و ...

وب سرویس ارسال پیامک متدی را با نام   GetMsgCountدارد که قابلیت دریافت تعداد پیامک ها را دارد ، با این متد میتوان تعداد پیامک ها را به تفکیک تعداد ارسالی ها ، دریافتی ها ، خوانده شده ها و خوانده نشده ها را دریافت کرد که راهنمای کامل استفاده از آن در جدول راهنما موجود است.

شما میتتوانبد با استفاده از این متد به سادگی تعداد پیامک های دریافتی و ارسالی را دریافت کنید.

برای دسترسی به این امکان چندین راه وجود دارد  از طریق اضافه کردن dll به reference پروژه و ساخت نمونه از کلاس  Message و یا اضافه کردن آدرس URL وب سرویس یا API مربوطه می توان از قابلیت های این بخش استفاده کرد راهنمای استفاده را می توان از مستندات پنل خود دریافت کنید.


ورودی : این متد دارای 3 ئرئذی است

1-Signature: این ورودی از نوع string می باشد که امضای دیجیتال یا کد منحصر به فرد را دریافت می کند.

      نحوه تولید :  با  وارد شدن به پنل پیامکی خود از منوی سمت راست گزینه وب سرویس را انتخاب کرده و از منوی بالا گزینه امضا دیجیتال در دسترس است .

2-Location: این ورودی از نوع int می باشد، موقعیت پیامک که در کدام یک از حالت های ارسالی یا دریافتی یا... باشد را دریافت میکند. اطلاعات کاملتر در جدول راهنما موجود اس

3-IsRead: این ورودی از نوع bool می باشد ، وضعیت پیامک را دریافت میکند که اطلاعات کاملتر در جدول راهنما موجود است.

خروجی : مقداری از نوع int است که راهنمای کامل آن در جدول زیر آمده است

مقدار راهنما 
Location (موقعیت پیام ها) موقعیت پیامک
1 : صندوق دریافت
2 : صندوق ارسال
4 : صندوق حذفی
IsRead (وضعیت پیام خوانده شده یا نشده) true : خوانده شده
False : خوانده نشده
Return Value( مقدار برگشتی متد) 51- : خطا 
50-: موقعیت درخواستی معتبر نیست
1-: مضاء دیجیتال معتبر نیست
در غیر این صورت تعداد پیامک های دریافتی را بر می گرداند.

 


نمونه کد فراخوانی متد:

وب-سرویس-دریافت-تعداد-پیامک-web-service

 

مطالب مرتبط:

 

کد BSC : -70951607625262020725000601-11228;