وب سرویس پیام کوتاه متد حذف تمامی پیامک ها

4 از 5 (6 نظر)

وب سرویس پیام کوتاه متد حذف تمامی پیامک ها

وب سرویس ارسال پیامک متدی را با نام MsgDeleteAll دارد که قابلیت حذف پیام ها به صورت کلی را دارد ، با این متد میتوان حذف پیامک ها را به تفکیک ارسالی ها ، دریافتی ها ، خوانده شده ها و خوانده نشده ها را انجام داد که راهنمای کامل استفاده از آن در جدول راهنما موجود است.

برای حذف پیامک های بیش از یک پیامک استفاده از این متد پیشنهاد میشود.

برای دسترسی به این امکان چندین راه وجود دارد  از طریق اضافه کردن dll به reference پروژه و ساخت نمونه از کلاس  Message و یا اضافه کردن آدرس URL وب سرویس یا API مربوطه می توان از قابلیت های این بخش استفاده کرد راهنمای استفاده را می توان از مستندات پنل خود دریافت کنید.


ورودی :این متددارای 3 وردی میباشد 

1-Signature: این ورودی از نوع string می باشد که امضای دیجیتال یا کد منحصر به فرد را دریافت می کند.

        نحوه تولید:  با  وارد شدن به پنل پیامکی خود از منوی سمت راست گزینه وب سرویس را انتخاب کرده و از منوی بالا گزینه امضا دیجیتال در دسترس است.

2-Location: این ورودی از نوع int می باشد، موقعیت پیامک که در کدام یک از حالت های ارسالی یا دریافتی یا... باشد را دریافت میکند. اطلاعات کاملتر در جدول راهنما موجود است.

3-IsRead: این ورودی از نوع bool می باشد ، وضعیت پیامک را دریافت میکند که اطلاعات کاملتر در جدول راهنما موجود است.

خروجی : مقداری از نوع int است که راهنمای کامل آن در جدول زیر آمده است

مقدار راهنما 
Location (موقعیت پیام ها) موقعیت پیامک
1 : صندوق دریافت
2 : صندوق ارسال
4 : صندوق حذفی
IsRead (وضعیت پیام خوانده شده یا نشده) true : خوانده شده
False : خوانده نشده
Return Value( مقدار برگشتی متد) 51-: خطا ، انجام نشد
1-: مضاء دیجیتال معتبر نیست
52 : انجام شد

 


نمونه کد فراخوانی متد

وب-سرویس-حذف-پیامک-به-صورت-کلی-web-service

مطالب مرتبط:

 

کد BSC : -70951607629492020-2024215551-11244;