وب سرویس ارسال پیام کوتاه متد دریافت لیست پیامک ها با زبان php

4 از 5 (4 نظر)

وب سرویس ارسال پیام کوتاه نمونه کد php دریافت لیست پیامک ها

یکی از بهترین و راحت ترین راه های ارسال پیامک در برنامه نویسی استفاده از وب سرویس ارسال پیامک یا همان API ارسال پیام کوتاه است ، وب سرویس اس ام اس فارق از اینکه با چه زبان برنامه نویسی کار میکنید میتواند نیاز های یک برنامه نویس را برای ارسال پیامک در برنامه نویسی برطرف کند.

در این مقاله قصد داریم روش استفاده از وب سرویس soap ارسال پیام کوتاه با زبان php و همچنین نمونه کد ارسال پیامک با وب سرویس را توضیح دهیم.

وب سرویس ارسال پیامک متدی را با نام GetMessagePageing دارد که قابلیت دریافت لیست پیامک ها  به صورت صفحه به صفحه را دارد ، با این متد میتوان لیست پیامک ها را به تفکیک ارسالی ها ، دریافتی ها ، خوانده شده ها و خوانده نشده ها و همچنین چندمین رکورد از چندمین صفحه را دریافت کرد که راهنمای کامل استفاده از آن در جدول راهنما موجود است.

مزیت استفاده از این متد این است که میتوان برای دریافت پیامک های دریافتی و ارسالی صفحه و تعداد رکورد را به عنوان ورودی به این متد داد تا در زمان دریافت اطلاعات مورد نیاز و دقیق تر را دریافت کنیم.


ورودی : این متد دارای 5 ورودی میباشد

1-Signature: این ورودی از نوع string می باشد که امضای دیجیتال یا کد منحصر به فرد را دریافت می کند.

        نحوه تولید:  با  وارد شدن به پنل پیامکی خود از منوی سمت راست گزینه وب سرویس را انتخاب کرده و از منوی بالا گزینه امضا دیجیتال در دسترس است .

2-Location: این ورودی از نوع int می باشد، موقعیت پیامک که در کدام یک از حالت های ارسالی یا دریافتی یا... باشد را دریافت میکند. اطلاعات. اطلاعات کاملتر در جدول راهنما موجود است

3-IsRead: این ورودی از نوع bool می باشد ، وضعیت پیامک را دریافت میکند که اطلاعات کاملتر در جدول راهنما موجود است.

4-RowInPage: این ورودی از نوع int می باشد ، مشخص کننده این است که اطلاعات دریافتی که در قالب table است  از چندمین رکورد به بعد را برگرداند

5-StartPage: این ورودی از نوع int می باشد ، مشخص کننده این است که اطلاعات برگشتی از صفحه چند به بعد را برگرداند

خروجی : یک dataset برمیگرداند که شامل یک datatable است راهنمای کامل در جدول راهنما موجود است

مقدار راهنما 
Location (موقعیت پیام ها) موقعیت پیامک
1 : صندوق دریافت
2 : صندوق ارسال
4 : صندوق حذفی
IsRead (وضعیت پیام خوانده شده یا نشده) Null : همه
true : خوانده شده
False : خوانده نشده
در ابتدا وضعیت تمام پیامک ها به صورت خوانده نشده می باشد.
هر پیامکی که فراخوانی شد با استفاده از متد MsgChangeIsRead باید به خوانده شده تبدیل شود 
Return Value( مقدار برگشتی متد) یک dataset بر می گرداند که شامل یک dataTable است .
Columns ها :
"MsgIdEncrypt" : شناسه پیامک
"Body" متن پیامک
"Udh" : سرآمد, (کاربرد جهت ارسال بر روی پورت مانند بانک ها)
"SendDate " : تاریخ ارسال یا دریافت
 "Sender" : ستنده :
"Receiver" : گیرنده
"Parts" : تعداد بخش های پیامک
"IsFlash" : نوع پیامک ( عادی ، فلش )
"IsRead" : وضعیت پیامک ( خوانده شده ، خوانده نشده )
"IsUnicode" : پیامک فارسی یا انگلیسی
"Credit" : اعتبار واحد
"RecCount" : تعداد درخواست
"RecFailed" : تعداد ارسال ناموفق
"RecSuccess" : تعداد ارسال موفق

 


نمونه کد فراخوانی متد:

GetMessagePageing

مطالب مرتبط:

 

کد BSC : -709516076143220212047841970-11444;