وب سرویس ارسال پیام کوتاه متد دریافت لیست پیام ها به صورت پیشرفته

4 از 5 (8 نظر)

وب سرویس ارسال پیام کوتاه متد دریافت لیست پیام ها به صورت پیشرفته

وب سرویس ارسال پیامک متدی را با نام GetMessagePageing دارد که قابلیت دریافت لیست پیامک ها  به صورت صفحه به صفحه را دارد ، با این متد میتوان لیست پیامک ها را به تفکیک ارسالی ها، دریافتی ها، خوانده شده ها و خوانده نشده ها و همچنین چندمین رکورد از چندمین صفحه را دریافت کرد که راهنمای کامل استفاده از آن در جدول راهنما موجود است.

مزیت ستفاده از این متد نسبت به متد قبل این است که میتوان به اندازه دلخواه دیتا را از سرور درخواست کرد.

برای دسترسی به این امکان چندین راه وجود دارد  از طریق اضافه کردن dll به reference پروژه و ساخت نمونه از کلاس Message و یا اضافه کردن آدرس URL وب سرویس یا API مربوطه می توان از قابلیت های این بخش استفاده کرد راهنمای استفاده را می توان از مستندات پنل خود دریافت کنید.


ورودی : این متد دارای 5 ورودی میباشد

1-Signature: این ورودی از نوع string می باشد که امضای دیجیتال یا کد منحصر به فرد را دریافت می کند.

       نحوه تولید :  با  وارد شدن به پنل پیامکی خود از منوی سمت راست گزینه وب سرویس را انتخاب کرده و از منوی بالا گزینه امضا دیجیتال در دسترس است .

2-Location: این ورودی از نوع int می باشد، موقعیت پیامک که در کدام یک از حالت های ارسالی یا دریافتی یا... باشد را دریافت میکند. اطلاعات. اطلاعات کاملتر در جدول راهنما موجود است

3-IsRead: این ورودی از نوع bool می باشد ، وضعیت پیامک را دریافت میکند که اطلاعات کاملتر در جدول راهنما موجود است.

4-RowInPage: این ورودی از نوع int می باشد ، مشخص کننده این است که اطلاعات دریافتی که در قالب table است  از چندمین رکورد به بعد را برگرداند

5-StartPage: این ورودی از نوع int می باشد ، مشخص کننده این است که اطلاعات برگشتی از صفحه چند به بعد را برگرداند

خروجی : یک dataset برمیگرداند که شامل یک datatable است راهنمای کامل در جدول راهنما موجود است

 

مقدار راهنما 
Location (موقعیت پیام ها) موقعیت پیامک
1 : صندوق دریافت
2 : صندوق ارسال
4 : صندوق حذفی
IsRead (وضعیت پیام خوانده شده یا نشده) Null : همه
true : خوانده شده
False : خوانده نشده
در ابتدا وضعیت تمام پیامک ها به صورت خوانده نشده می باشد.
هر پیامکی که فراخوانی شد با استفاده از متد MsgChangeIsRead باید به خوانده شده تبدیل شود 
Return Value( مقدار برگشتی متد) یک dataset بر می گرداند که شامل یک dataTable است .
Columns ها :
"MsgIdEncrypt" : شناسه پیامک
"Body" متن پیامک
"Udh" : سرآمد, (کاربرد جهت ارسال بر روی پورت مانند بانک ها)
"SendDate " : تاریخ ارسال یا دریافت
 "Sender" : ستنده :
"Receiver" : گیرنده
"Parts" : تعداد بخش های پیامک
"IsFlash" : نوع پیامک ( عادی ، فلش )
"IsRead" : وضعیت پیامک ( خوانده شده ، خوانده نشده )
"IsUnicode" : پیامک فارسی یا انگلیسی
"Credit" : اعتبار واحد
"RecCount" : تعداد درخواست
"RecFailed" : تعداد ارسال ناموفق
"RecSuccess" : تعداد ارسال موفق

 

کد BSC : -709516076280720202022956482-11224;