وب سرویس SMS محاسبه کارکتر و بخش پیامک ارسالی

4 از 5 (5 نظر)

کد وب سرویس ارسال پیام کوتاه متد دریافت اطلاعات متن ارسالی

وب سرویس ارسال پیامک متدی را با نام MessageInfo دارد که قابلیت دریافت اطلاعتی از پیامک ارسالی را می دهد  با این متد می توان اطلاعات کاملی مانند Unicode بودن یا نبودن پیامک ارسالی و همچنین تعداد بخش های پیامک ارسالی را دریافت کرد.

منزیت ستفاده از این متد این است که در صورت نیاز و بسته به جایی که استفاده میکنید میتوانید قبل از ارسال پیامک چک کنید که اگر متن پیامک غیر فارسی بود و یا تعداد بخش پیامک بیشتر از حد مجاز بود پیامک ارسال نشود.

برای دسترسی به این امکان چندین راه وجود دارد  از طریق اضافه کردن dll به reference پروژه و ساخت نمونه از کلاس SendSMS  و یا اضافه کردن آدرس URL وب سرویس یا API مربوطه می توان از قابلیت های این بخش استفاده کرد راهنمای استفاده را می توان از مستندات پنل خود دریافت کنید.


ورودی : این متد دارای چهار ورودی است :
1- Signature : این ورودی از نوع string می باشد که امضای دیجیتال یا کد منحصر به فرد را دریافت می کند  که در این متد این پارامتر به شکل  اختیاری است
        - نحوه تولید :  با  وارد شدن به پنل پیامکی خود از منوی سمت راست گزینه وب سرویس را انتخاب کرده و از منوی بالا گزینه امضا دیجیتال در دسترس است 
2- MsgBody : این ورودی از نوع string می باشد ، متن پیامک ارسالی که قصد دریافت مشخصات آن را دارید را دریافت می کند
3- Part  : : این ورودی از توع  int  می باشد  و همچنین به شکل رفرنسی بوده  که پس از اجرای موفق متد مقدار دهی خواهد شد که تعداد بخش متنی که در قسمت MsgBody وارد شده را نشان می دهد
4- IsUniCode  : این ورودی از نوع bool می باشد، این ورودی به شکل رفرنسی بوده که پس از اجرای موفق متد مقدار دهی خواهد شد که مشخص کننده UniCode بودن یا نبودن متن ارسالی است
 

 خروجی : مقداری از نوع int است که همیشه عدد صفر را برمیگرداند که به معنی اجرای موفق متد است

مقدار راهنما
Return Value ( مقدار برگشتی متد) همیشه عدد صفر است
isUnicode (نوع پیامک) True:پیامک UniCode می باشد
False پیامک UniCode نمی باشد

 


نمونه کد فراخوانی متد:

وب-سرویس-محاسبه-و-دریقاف-اطلاعات-متن-پیامک-web-service

مطالب مرتبط:

 

کد BSC : -709516076235920202070307126-11132;